Landie, kouzlo pohybu
Přihláška a podmínky

Výše poplatků se stanovuje podle rozsahu docházky a využívaných aktivit ve školce. Docházku je možno volit individuálně dle potřeb dětí i rodičů. Varianty docházky jsou zkrácená a celodenní.

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY LANDIE - od 1.9.2018
!!! NOVÉ PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ROKY 2018/2019 A 2019/2020 !!! - Podporováno MPSV ČR
EU
5 dní v týdnu celodenní 7:00 - 17:305.500,- Kč / měsíc
5 dní v týdnu zkrácená 7:00 - 15:004.600,- Kč / měsíc

Platba za docházku bez dotační podpory
Celodenní docházka do školky 7:00 - 17:30
5 dní v týdnu12.800,- Kč / měsíc
4 dny v týdnu11.800,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu10.200,- Kč / měsíc

Dopolední docházka do školky 7:00 - 12:45
5 dní v týdnu10.500,- Kč / měsíc
4 dny v týdnu10.200,- Kč / měsíc
3 dny v týdnu 7.600,- Kč / měsíc

Stravné

  • svačina 23,- Kč / den
  • oběd 65,- Kč / den

Platba za docházku zahrnuje:

  • kvalifikovaný a stabilní personál
  • kompletní předškolní přípravu
  • výtvarná, dramatická, hudební, matematická, jazyková a pohybová činnost
  • projektovou výuku
  • kvalitní zázemí v objektu MŠ a na rozlehlé zahradě

Platba nezahrnuje:

Před zápisem dítěte je možné navštívit školičku po předchozí telefonické dohodě. Zapsat dítě do školičky je možné kdykoliv v průběhu celého roku. Při zápisu se platí záloha 5.000,- Kč, která slouží jako depozit po dobu docházky do zařízení.

U zápisu rodiče vyplní následující formuláře:

Nejpozději v den nástupu dítěte do školičky je nutno odevzdat tyto dokumenty:
  • evidenční list dítěte, který obdržíte při zápisu, s lékařským potvrzením o zdravotním stavu dítěte
  • kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte

Dojde-li k neuhrazení platby za docházku včas, je školička oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné. V případě absence je vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.