Landie, kouzlo pohybu
Novinky
SNÍŽILI JSME POPLATEK ZA DOCHÁZKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2020

EU
S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že se nám podařilo uspět v další vlně žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost (DS Landie - Říčany - Motýlci registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008438, DS Landie - Říčany – Broučci registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008246, DS Landie - Říčany - Berušky registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008450), který podporuje rovné příležitosti při vstupu na trh práce a zlepšuje podmínky pro zaměstnanost u rodičů s malými dětmi. Peníze získané touto dotací nám umožnili od září 2016 významně snížit školné při zachování vysokého standardu naší vzdělávací nabídky. Nové cenové podmínky naleznete zde. V případě zájmu Vás zveme srdečně na návštěvu. Přihlášku do dětské skupiny si můžete stáhnout a vyplnit zde.

Letní příměstské tábory v Landii 2019 - též pro děti, které nechodí pravidelně do MŠ LANDIE

I pro letošní letní prázdniny jsme pro děti připravili tradiční příměstské tábory v Říčanech. Týdny i dny se dají libovolně kombinovat v průběhu celých prázdnin. Režim je upraven pro děti ve věku od 2 do 8 let. Rodič či pověřená osoba každé ráno (mezi 07:00 – 09:00) přivede účastníka tábora a v podvečer (mezi 16:00 – 17:30) vždy odvádí domu. V průběhu dne je pro děti zajištěna strava formou dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a celodenní pitný režim, jídelníček můžete sledovat zde. Děti se mohou těšit na pestrý program po tématických týdnech. Každý týden je plánován jeden celodenní výlet. Děti jsou rozdělené do věkově bližších skupin a program se přizpůsobuje aktuálním možnostem dětí. Podrobnosti k táborům naleznete níže. Termíny tématických týdnů se mohou změnit v závislosti na změně termínu výletů, připadajících na aktuální tématický týden.

Čtvrtek 28. března 2019 - – O princi z knížky

Pohádek je velká spousta a proto lidé přišli na nápad zapisovat je do knížek. Dřevěné divadlo nám jednu klasickou pohádku také nabízí, má tu výhodu, že se v ní nemusí číst, je trochu vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu kouzelná a hlavně celá bude v knížce.

Středa 27. března 2019 - Přespání ve školce – Noc s Andersenem

Také v tomto roce se MŠ Landie připojí k celorepublikovému projektu Noc s Andersenem (http://www.nocsandersenem.cz). Děti si připomenou známé pohádky Hanse Christiana Andersena – O ošklivém káčátku, Princezna na hrášku, O Malence. V rámci projektu se děti dozví zajímavosti o Dánsku, dánské kultuře i dánském tradičním jídle. Děti si užijí pohádkové odpoledne i večer plný pohádek, her a zábavy. Při večerní procházce budou plnit zajímavé pohádkové úkoly a možná i najdou pohádkový poklad. Prožijí večerní čtení pohádky před usnutím a noc s kamarády ze školky, která bude pro některé děti první nocí ve školce.

Čtvrtek 21. března 2019 - Vítání jara

Jak přivolat jaro? Děti vyrobí jednoduchého panáka ze slámy – Morenu a odnesou ji k Říčanskému potůčku, kde jí hodí do vody. Tímto pohanským zvykem se společně zbavíme zimy a jaro už na sebe jistě nenechá čekat. Děti budou pozorovat probouzející se přírodu ze zimního spánku, naučí se jarní říkanky a písničky.

Středa 13. března 2019 - Malá technická univerzita

Projekt Malá technická univerzita si dává za cíl „Co nejdříve, na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory". Děti si tentokrát v programu Stavitel mostů vyzkouší připravit technický výkres mostu, naučí se co je to statika, pilíře a jak je postavit. Za pomocí kostiček postaví velký most. Dozví se něco málo o historii, Karlu IV. a stavbě Karlova mostu v Praze.

Pondělí 11. března 2019 - Návštěva Městské knihovny

Měsíc březen je tradičně Měsícem knihy. Městská knihovna v Říčanech připravila pro děti MŠ Landie program. Při kterém se děti seznámí s knihovnou, půjčováním a řazením knih, časopisů a audioknih. Paní knihovnice seznámí děti s novými pojmy – kniha, časopis, audiokniha, spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks. Dětem přečte krátkou ukázku z knihy a na závěr si děti sami prohlédnou knihovnu.

Pátek 8. března 2019 - Zahájení plavecké průpravy

Tento rok se plavání uskuteční v bazénu v Jesenici u Prahy. S výukou plavání začínáme 8. března 2019. Proběhne 12 lekcí plavecké průpravy – vždy v pátek. Poslední lekce plavání se uskuteční 31. května 2019. Děti budou rozděleny do dvou skupin tak, aby bylo v bazénu maximálně 10 dětí. Půl hodiny se budou děti intenzivně věnovat získávání plaveckých dovedností v bazénu pod vedením zkušených trenérů. Druhou půl hodinu si děti pohrají v herně, která je součástí objektu bazénu. Děti sebou potřebují: plavky, ručník, koupací čepici. Vše zabalené v batohu, nebo igelitové tašce. Odjíždíme vždy v 8.40 hodin od školky. Prosím přiveďte své děti do školky nejpozději v 8.20 hodin. Plavecký výcvik začíná v 9.45 hodin v bazénu v Jesenici. Prosím dejte dětem ráno vydatnou snídani, aby nebyly při sportování hladové. Školkovou svačinu a pití vezmeme sebou a děti posvačí až po plavání

Úterý 5., 12., 19. a 26. března 2019 - Jóga pro Včelky, Motýlky a Berušky

S lektorkou jógy Lucií Pastrňákovou pokračujeme i v tomto roce v pravidelném cvičení jógy. Děti poznají jiný typ cvičení, klidnější, pomalejší, při kterém si protáhnou a zpevní tělo. Postupně se naučí jednoduché jógové pozice, které můžete s dětmi doma pravidelně cvičit.

Středa 20. února 2019 - pátek 22. února Masopust ve školce

Co je Masopust? V minulosti období od Tří králů do Popeleční středy, před začátkem postní doby, v němž se lidé radují, veselí, pořádají zábavy a maškarní průvody. Děti se dozvědí něco z historie masopustu, seznámí se s nedůležitějšími tradicemi tohoto období, ale hlavně si užijí masopustní veselí, masky a i koblihy budou!!!

Středa 20. února 2019 - Keramika hrou

Keramická dílnička s lektorkou Ivanou Prchalovou, tentokrát na karnevalové téma. Děti si vyrobí a samy vyzdobí karnevalovou masku z keramické hlíny.

Úterý 19. února 2019 - Malá technická univerzita

Projekt Malá technická univerzita, si dává za cíl „co nejdříve, na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Děti si v programu Stavitel města vyzkoušejí postavit za pomocí kostek město, silnice a okolí města. Vyrobí si mapu města a dozvědí se, kde sídlí a jak ve městě pracují zdravotníci, hasiči, policie, aj.

Čtvrtek 14. února 2019 - Návštěva Základní školy U Lesa - Včelky

Naši malí předškoláci navštíví dopoledne základní školu U Lesa a prohlédnou si „velkou“ školu. Seznámí se s tím, jak to ve škole chodí. Podívají se na malé školáky v 1. třídě a možná si i samy vyzkoušejí, jaké to je sedět v lavici ve třídě a být školákem.

Středa 13. února 2019 - Klauni ve školce

Klaun Edie pobaví naše děti veselým klaunským představením a děti si připomenou Masopustní veselí.

Pátek 8. února 2019 - Výroba krmítek pro ptáčky

Děti samy vyrobí ze směsi semínek, ořechů, sušených plodů a 100% přírodního, rostlinného a nesoleného tuku krmítka pro ptáčky. Při procházce rozmístíme krmítka na různá místa v zahradě školky i v jejím blízkém okolí a budeme pozorovat ptáčky, které si v našem ptačím „bufetu“ budou pochutnávat.

Pátek 8. února 2019 - Zahájení kroužku - Tancování

Taneční kroužek pro malé tanečnice. I ve druhém pololetí s lektorkou Veronikou Klimentovou, holčičky pokračuji v základech tance. Od 14:15 – 15:15 hodin.

Středa 6. února 2019 - Zpívání ve školce – „Jak šli muzikanti světem“

Komponovaný interaktivní pořad s písničkami o muzikantech a hudebních nástrojích. Děti se během pořadu hravým způsobem zapojí do hudebního příběhu o dvou muzikantech, kteří putují světem.

Středa 6. února 2019 - Zahájení kroužku - Šikovné ručičky

I ve druhém pololetí pokračuje tvořivě – výtvarný kroužek podporující rozvoj dětské šikovnosti, kreativity, jemné motoriky a fantazie. Děti pracují s různými materiály (barvy, papír, textil, korálky, nůžky, lepidlo a jiné). Od 15:00 – 15:45 hodin.

Středa 6. února 2019 - Všeobecné sportovní přípravy

Pokračování pohybových her s lektorkou Janou Hronskou. I ve druhém pololetí se věnuje s dětmi komplexní sportovní průpravě - motorická cvičení, všeobecné sportovní návyky a dovednosti, celková obratnost, schopnost koordinace a hlavně radost z pohybu. Vhodné pro děti od 4 let. Od 15:00 – 16:00 hodin.

Úterý 5. února 2019 - Odpolední výuka anglického jazyka

S lektorkou Dagmar Chýlovou děti se děti intenzivněji seznamují s Anglickým jazykem. Procvičují běžnou slovní zásobu, učí se skládat jednoduché věty, zpívají písničky, učí se básničky a hrají hry. Děti dostávají obrázky, které si vybarvují a doma si podle nich mohou s rodiči procvičovat slovní zásobu i skládání vět. Pro děti od 4 let. Od 14:30 – 15:00 hodin.

Pondělí 4. února 2019 - Dopolední výuka anglického jazyka

Možnost zakoupení výukových listů Wattsenglish The Blue book, s kterými budou děti pokračovat v procvičování znalostí z listů Wattsenglish The Yellow book. Součástí výukových listů jsou DVD a CD. Pokud byste měli zájem, prosím o informaci ve třídě a my výukové listy zakoupíme. Cena je 350,-Kč. S výukovými listy budou děti pracovat při dopoledních hodinách angličtiny. Po skončení kurzu je děti dostanou domů, kde si můžete s dětmi zopakovat vše, co se již z anglického jazyka ve školce naučily.

Čtvrtek 24. ledna 2019 - Divadlo ve školce - „Tuč a Ňak“

Může se tučňák z Jižního pólu potkat s ledním medvědem ze Severního pólu? To se dozvíme v loutkové pohádce Tuč a Ňak.

Středa 16. ledna 2019 - Keramika – zimní tvoření z hlíny

V měsíci lednu si pro nás paní Prchalová připraví tvoření z hlíny na téma Zima. Děti se na každé tvoření z hlíny moc těší. Minulé téma, kde děti použily na zdobení půlnočního měsíce keramické sklo, bylo opravdu super a moc jsme si to všichni užili.

Kurz veselé lyžování - 7.- 11. ledna 2019

Děti ze třídy Motýlci a Včelky se těší na lyžařský výcvik pod vedením zkušených instruktorů z lyžařské školy na Šibeničním vrchu v Mnichovicích. V tomto týdnu každý den ráno před osmou hodinou se sejdeme v lyžařském oblečení ve školce, nasedneme do autobusu a hurá na lyže do Mnichovic. Areál na Šibeničním vrchu bude v době lyžařské výuky vyhrazen pouze malým lyžařům. Pevně věřím, že sníh bude. Držte nám palce, ať nám vyjde počasí!!!

Pátek 4. ledna 2019 - Tříkrálové koledování

Před Vánocemi jsme si ve školce povídali vánoční příběh o narození Ježíška v městě Betlémě a o pastýřích, kteří se přišli Ježíškovi poklonit a přinesli dary. I po Vánocích, v novém roce si budeme vyprávět pokračování tohoto kouzelného vánočního příběhu. Pověst o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Připomeneme si a zazpíváme si písničku o Třech králích. Rozkrojíme si naší tříkrálovou bábovku, ve které je ukrytá zlatá mince. Ten, kdo ji ve svém kousku bábovky najde, bude král. Dostane na hlavu korunu, do ruky lucerničku a půjdeme koledovat… třeba do jesliček a do kuchyně k naší paní kuchařce Katce.

Čtvrtek 3. ledna 2019 - Pečení tříkrálové bábovky

Děti si ve třídách připomenou starý francouzský zvyk a upečou si bábovku, do které schováme zlatou minci.

Středa 2. ledna 2019 - Zahájení nového roku

Veselé přivítaní dětí po vánočních prázdninách, popovídáme si o příjemně strávených vánočních dnech, o pohádkách, dárcích, lyžování a jiných aktivitách, které děti prožily během vánočních svátků s rodinou.

Pátek 4., 11., 18., 25. a 30. ledna 2019 - Tenisová průprava

Tenisová průprava i v tomto roce probíhá ve sportovním areálu Oáza v Říčanech. Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři s dlouholetými zkušenostmi. Děti na místo docházejí ze školky pěšky, je tedy vhodné přizpůsobit oblečení a obuv aktuálnímu počasí. Do batůžku dejte dítěti s sebou na přezutí vhodnou sportovní obuv se světlou podrážkou. V hale mohou být děti ve stejném oblečení jako ve školce (tepláky, legínky, tričko). Pití je zajištěno na místě, nedávejte dětem do batůžku lahvičky, ať ho nemají těžký. Míčky a rakety jsou v hale také zajištěny. Ze školky odcházíme po svačině a vracíme se na oběd.

Vánoční prázdniny ve školce - 21. prosince 2018 - 1.1.2019

Všem dětem a rodičům přejeme krásné prožití vánočních svátků s Vašimi blízkými, rozzářené dětské oči, dárky, vánoční koledy, cukroví, sníh a hlavně společně prožité chvíle v tomto kouzelném čase. Vše dobré v novém roce 2019!

Čtvrtek 20. prosince 2018 - Vánoční procházka městem Říčany

Dopoledne se vydáme s dětmi na vánoční procházku městem. Prohlédneme si vánoční výzdobu, podíváme se na vánoční strom, ručně vyřezávaný Betlém na náměstí a nahlédneme i do kostela svatého Petra Pavla.

Pondělí 17. prosince 2018 - VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE LANDIE

Pro všechny děti z MŠ Landie jsme přichystali vánoční překvapení. Možná přijde i Ježíšek a zacinká zvonečkem…

Pátek 14. prosince 2018 - Preventivní screeningové vyšetření zraku

Pro všechny objednané děti proběhne dopoledne v MŠ Landie vyšetření zraku speciální vyšetřovací kamerou, která odhalí oční vady. Děti dostanou potvrzení o výsledku vyšetření.

Vánoční setkání s rodiči

Děti si připravily pro své maminky, tatínky, sourozence, ale i babičky a dědečky krásný vánoční program. Potěší nás vánočním představením, kde společně zazpívají vánoční koledy, zatancují a přednesou básničky. Pak si společně ozdobíme vlastnoručně upečené perníčky a vyrobíme si vánoční svícen z jablíček, nebo pomerančů, který si odnesete domů. Vánoční pohodu si zpříjemníme teplým ovocným punčem a dobrým cukrovím. Srdečně Vás zveme a moc se na Vás těšíme.

  • Středa 12.prosince 2018 od 17.00 hodin pro děti ze třídy Broučků a Motýlků
  • Čtvrtek 13.prosince 2018 od 17.00 hodin pro děti ze třídy Berušek a Včelek
Úterý 11. prosince 2018 - Řemeslná dílna – Švadlenka Štěpánka

Spolu se švadlenkou Štěpánkou se děti seznámí s celou cestou výroby oblečení – od semínka lnu až po hotové kalhoty. Děti si prohlédnou chomáček bavlny, rostliny lnu a kuklu bource morušového. Na závěr si společně se švadlenkou Štěpánkou vyrobí květinkovou brož s vlastnoručně přišitým knoflíkem.

Pondělí 10. prosince 2018 - Pečení vánočních perníčků

Děti si samy vykrájí z voňavého perníkového těsta perníčky, které jim naše paní kuchařka Katka upeče a na vánočních besídkách si je společně se svými rodiči nazdobí cukrovou polevou a potom si na nich pochutnají.

Středa 5. prosince 2018 - Příchod Mikuláše s Andělem a hodným čertíkem

Pochůzka svatého Mikuláše, čerta a anděla je u nás všeobecně známa. Laskavé slovo Mikuláše i hrozivý pohled čerta jistě patří dodnes k nejsilnějším dětským zážitkům. I k nám do školky přijdou společně Mikuláš, anděl i „hodný“ čertík, a protože se všem dětem u nás krásně po celý rok dařilo, podarují je ze svého velkého koše něčím na zub a ovocem. Děti jim jako poděkování zazpívají písničku, nebo řeknou pěknou básničku.

Pondělí 3. prosince 2018 - „Radujme se, veselme se“

Loutková pohádka s vánoční tématikou, děti si připomenou staré vánoční tradice a zazpívají si společně s loutkami vánoční koledy.

Čtvrtek 29. listopadu 2018 - „Půjdem spolu do Betléma“

Hudební představení ve školce, které nás všechny společně naladí na vánoční čas. Poslechneme si a zazpíváme tradiční vánoční koledy.

Středa 28. listopadu 2018 - Návštěva Toulcova Dvora

Pojedeme autobusem a navštívíme Toulcův dvůr v Praze – Hostivaři. Zde máme objednaný program přizpůsobený věku dětí. Mladší děti ze třídy Berušek a Motýlků se seznámí s menšími zvířátky a starší děti se dozvědí něco nového o ovečkách, jak žijí, čím se krmí a jak se zpracovává jejich vlna a co se s ní vyrábí.

Pondělí 26. listopadu 2018 - Fotograf ve školce

V 9:00 hodin přijede do školky fotograf pan Kosina a vyfotí Vaše děti. Fotografie budou laděny vánočně a budou připraveny v sadě, vhodné jako vánoční dárek Vašim blízkým. Prosím dejte dětem oblečení, ve kterém chcete, aby byly vyfotografované. Cena sady je 280,- Kč. Pokud nebudete mít o fotografování zájem, prosím nahlaste ve třídě, sadu vyrobených fotografií jde i po zhlédnutí bezplatně vrátit panu fotografovi a on je znehodnotí.

Čtvrtek 22. listopadu 2018 - Čaj o páté pro rodiče Motýlků

Děti ze třídy Motýlků společně s Lenkou, Katkou a kuchařkou Katkou připraví pohoštění pro své rodiče. Můžete se těšit na něco dobrého, co děti samy připraví, upečou v naší kuchyni a originálně naservírují pro své rodiče. Společně si užijeme pěkné odpoledne, kdy si v klidné atmosféře prohlédnete práce Vašich dětí a pohrajete si s dětmi v jejich třídě a školce.

Čtvrtek 8. listopadu 2018 - Svatomartinské rohlíčky

Po krásném podzimu se těšíme na zimu a sníh, udělala by nám radost pořádná sněhová nadílka, kterou jako první 11. listopadu přiváží svatý Martin na bílém koni. Na oplátku potěšíme svatého Martina pečenými „podkovami - rohlíčky“. Paní kuchařka nám připraví těsto a my se společně pustíme do válení a přípravy rohlíčků, na kterých si po upečení pochutnáme.

Středa 7. listopadu 2018 - Keramika – podzimní tvoření z hlíny

Každý měsíc paní Prchalová společně s dětmi ze třídy Berušek, Motýlků a Včelek, které mají zájem, vytvoří z hlíny drobné výrobky, které si děti po vypálení v keramické peci přinesou domů a potěší Vás svojí fantazií a kreativitou. Tento měsíc se můžete těšit na „umělecká dílka“ s podzimní tématikou.

Čtvrtek 18. října 2018 - Divadlo ve školce - „O strašidle z dubového lesa“

Loutková pohádka, kde vystupují strašidýlko Doubek, zlý principál a dva staří dobří lvi, kteří nám sehrají příběh o ztrátě domova, přátelství a síle přírody.

Středa 24. října 2018 - Výlet na statek U PIPKŮ a prohlídka Dýňového světa

Tento rok se opět vydáme na návštěvu statku U Pipků v Nové Vsi u Leštiny. I přes letošní velké sucho se můžou děti těšit na různé druhy a tvary dýní. Potěší se s domácími zvířátky, na statku jsou nové přírůstky – telátko, prasátko, jehňátka a srpnová mini-kůzlátka. Děti se určitě vyřádí v místním slámohradu a nově i mezi smrkovými kládami. Do školky si určitě přivezeme dýně, ze kterých vydlabeme krásné strašáky a užijeme si Halloween. Také se můžeme těšit na dýňovou polévku od naší skvělé paní kuchařky Katky.

Úterý 30. října 2018 - Čaj o páté pro rodiče Včelek

Děti ze třídy Včelek společně s Bárou, Zuzkou, Klárkou a kuchařkou Katkou připraví pohoštění pro své rodiče. Můžete se těšit na něco dobrého, co děti samy připraví, upečou v naší kuchyni a originálně naservírují pro své rodiče. Společně si užijeme pěkné odpoledne, kdy si v klidné atmosféře prohlédnete práci předškoláků a seznámíte se s předškolní přípravou, která v naší školce probíhá pod dohledem Báry a Zuzky.

Středa 31. října 2018 - HALLOWEEN – NOC VE ŠKOLCE

Chystáme překvapení pro děti s možným přespáním ve školce. Čarodějný rej ve vyzdobené tělocvičně, večerní procházka při svíčkách a tajemná noc ve školce.

Středa 26. září 2018 - Řemeslná dílna – Dráteník Dalibor

Popovídáme si o tom, jak dráteník chodíval od vesnice k vesnici, spravoval rozbité nádoby, z drátu dovedl vyrobit věšák, nebo třeba pastičku na myši. Naučíme se správně držet kleště, přeštípnout drát, vytvořit smyčku. Děti si vyrobí (a hned na zahradě), vyzkouší ozdobný bublifuk.

Středa 19. září 2018 - Bavíme se fotbalem

Pod vedením profesionálního trenéra fotbalové školičky FK Říčany Davida Maryška, držitele trenérské licence C Fotbalové asociace, si všechny děti vyzkouší „opravdový“ fotbalový trénink, cca 45 minut. S sebou sportovní oblečení a obuv dle počasí (trenky, tepláky tričko, mikina, tenisky, botasky), platí i pro holčičky.

Zahajovací setkání s rodiči

Srdečně zveme všechny rodiče na zahajovací schůzku v jednotlivých třídách, kde si popovídáme o organizačních pravidlech naší mateřské školy a podrobně vás seznámíme s aktivitami, které nás čekají v tomto školním roce.

  • Úterý 18. září 2017 od 17 hod. „Setkání s rodiči Berušek a Broučků
  • Čtvrtek 20. září 2018 od 17 hod. „Setkání s rodiči Motýlků a Včeliček
Pátek 7. září 2018 - Divadlo ve školce

Do školky k nám přijede veverka Zrzečka, aby nám pověděla, jak se připravuje na zimu.

Již po dvanácté začínáme školní rok!

V pondělí 3. září 2018 již po dvanácté uvítáme v Landii vaše děti. Jako každým rokem i letos nás bude provázet pestrý a zajímavý program pro děti a věříme, že se mezi nás zapojíte i vy v rámci projektu rodič v akci. Přejeme si, aby děti ve školce nalezly vše, na co budou v životě rády vzpomínat. Přejeme Vám i dětem klidné vykročení do nového školního roku, plného smíchu a radosti!

Podporujeme projekt Skutečně zdravá škola

Jak to, že jídelny ve školkách a školách nevyužívají při přípravě pokrmů pro děti aktuální vědecké poznatky o výživě? Proč se raději řídí zastaralými koncepty výživových pyramid? Proč školní jídelny nenabízejí stravování pro děti s dietními potřebami, např. bezmléčná, bezlepková či bezmasá jídla? Naše koncepce je založena v souladu s konceptem projektu a proto jej rádi podpoříme. Bližší informace se dozvíte na stránkách projektu Skutečně zdravá škola.

Pokud Vás zajímá historie jak a co u nás funguje, můžete nahlédnout do archivu novinek.