nabídka

O nás

Jsme předškolní zařízení zdravého životního stylu, zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj a zdravou výživu. Přijímáme děti ve věku od 1 roku do 6 let v průběhu celého roku do vyčerpání kapacity. Mateřská škola je otevřená každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin, kromě státních svátků a vánočních prázdnin. Děti mají možnost příchodu po 7 hodině a odchodu do 17:30 hodin v rámci úplaty za vzdělávání. V případě této potřeby nás na tuto skutečnost upozorněte při zápisu dítěte do Mateřské školy. Celková kapacita zařízení je 62 dětí, z toho v mateřské škole 40 dětí a v dětských skupinách 22 dětí. V rámci předškolního vzdělávání nabízíme ucelený vzdělávací program „Kouzlo pohybu, aneb bez pohybu není život“, zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení, schváleného MŠMT ČR. Mateřská škola Landie je zařazena do Rejstříku škol a splňuje veškeré hygienické normy. Dětské skupiny jsou registrovány u MPSV ČR a jsou v provozu dle zákona o dětských skupinách 247/2014 Sb.


V průběhu školního roku děti absolvují:

  • všeobecnou pohybovou průpravu
  • vzdělávací nabídku dle Školního vzdělávacího programu MŠ Landie.
  • angličtinu hrou, keramiku, jógu a další kroužky dle aktuální nabídky pro školní rok


Pohyb formou hry je dětem nabízen v rozmanitém prostředí – v tělocvičně, herně, v lese, na sněhu i ve vodě, a to tak, že jednotlivé aktivity jsou pro ně dosažitelné a mohou se radovat z jakéhokoliv pohybu. Naší prioritou je zajistit dětem harmonické prostředí plné důvěry a pochopení pro jejich individuální potřeby, prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a šťastně.


S ohledem na počasí se snažíme co nejvíce času trávit na čerstvém vzduchu.